Water

Wij zijn expert in de engineering van sanitaire installaties en de daarbij behorende afvoeren en verzorgen de aanleg, uitbreiding en het onderhoud hiervan. Wij voeren dit uiteraard uit volgens de laatst geldende voorschriften. Desgewenst verzorgen wij ook de begeleiding en het overleg met de nutsbedrijven.

Top