Riolering

Wij zijn uitgerust met speciale rioolcamera’s en opsporingsapparatuur om te inspecteren of het riool nog wel in goede staat is of om riolen waarvan de plaats of de ligging niet of gedeeltelijk onbekend is, op te sporen. Door rioolbreuk of hoge grondwaterstand kan het zijn dat er stank ontstaat of dat het water in de muren omhoog trekt. Er zijn diverse manieren om deze stank en vochtproblemen op te lossen.
Om te kunnen zien of riolen en standleidingen lek zijn, zijn wij in het bezit van een rookmachine. Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van pompputten, rioolgemalen, vetafscheiders en septictanks en kunnen deze in allerlei maten en van diverse fabrikanten leveren.
Uiteraard hebben wij ons ook gespecialiseerd in het aanleggen, vervangen en repareren van rioolsystemen. Wij maken gebruik van PE lastechniek als riolen aan hogere eisen moeten voldoen. Omdat dit materiaal een speciale bewerking vraagt en lijmen niet mogelijk is maken wij gebruik van speciale apparatuur zoals een lastravo en spiegel.

Top