Onze diensten

Water

Wij zijn expert in de engineering van sanitaire installaties en de daarbij behorende afvoeren en verzorgen de aanleg, uitbreiding en het onderhoud hiervan. Wij voeren dit uiteraard uit volgens de laatst geldende voorschriften. Desgewenst verzorgen wij ook de begeleiding en het overleg met de nutsbedrijven.

Gas

Op het gebied van gas verzorgen wij de aanleg, uitbreiding en het onderhoud van gasinstallaties ten behoeve van de centrale verwarmingsinstallaties, warmwatervoorzieningen en de heteluchtverwarming en keukenaansluitingen. Het aanleggen, verleggen, uitbreiden of vervangen van gasleidingen doen wij volgens de gestelde normen en met installatiematerialen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Sanitair

Wij hebben de expertise in huis om molestbestendige voorzieningen aan te leggen. Maar ook voor de sanitaire installaties in luxe badkamers of heel eenvoudige badkamers, sanitaire opstellingen voor minder-validen en het realiseren van grotere sanitaire voorzieningen voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, schoolgebouwen en sportcomplexen draaien wij onze hand niet om.

Riolering

Wij zijn uitgerust met speciale rioolcamera’s en opsporingsapparatuur om te inspecteren of het riool nog wel in goede staat is of om riolen waarvan de plaats of de ligging niet of gedeeltelijk onbekend is, op te sporen. Er zijn diverse manieren om stank en vochtproblemen op te lossen. Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van pompputten, rioolgemalen, vetafscheiders en septictanks. Uiteraard hebben wij ons ook gespecialiseerd in het aanleggen, vervangen en repareren van rioolsystemen. Wij maken gebruik van PE lastechniek als riolen aan hogere eisen moeten voldoen. Omdat dit materiaal een speciale bewerking vraagt en lijmen niet mogelijk is maken wij gebruik van speciale apparatuur zoals een lastravo en spiegel.

Legionella

Ook in het realiseren van legionella-veilige warmwater installaties met een groot tapwatercomfort voor luxe woonhuizen, sportaccommodaties, scholen en zorginstellingen heeft installatiebedrijf Mital inmiddels de nodige ervaring. Wij stellen in samenspraak met de opdrachtgever legionellabeheersplannen op.

CV installatie/Warmtepomp

Bij ons kunt u terecht voor de aanschaf, het aanleggen, vervangen of uitbreiden van CV installaties met radiatoren, convectorputten en/of vloerverwarming. Wij hebben ruime ervaring met de nieuwste technieken, zoals lage temperatuurverwarming, zonne-energie, warmteterugwinning (in combinatie met mechanische ventilatie) en warmtepompsystemen. Wij ontwerpen, installeren en renoveren zowel klassieke als moderne installaties snel en efficiënt.

Ventilatietechniek

Wij installeren ventilatiesystemen in de vorm van natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie en ventilatie met warmteterugwinning. Wij adviseren over de mogelijkheden van natuurlijke ventilatie en installeren af- en toevoerkanalen voor verse lucht in huis of bedrijf. Bij mechanische afzuigsystemen maken wij gebruik van de nieuwste systemen en technieken. Bij ventilatie met warmteterugwinning wordt door middel van warmteterugwinning vochtige en vuile lucht afgevoerd en dezelfde hoeveelheid schone, voorverwarmde lucht door ventilatie met warmteterugwinning weer toegevoerd.

Zinkwerk

Wij zijn er trots op dat wij het vakmanschap en de liefde voor het oude loodgietersvak in huis hebben. Bij ons wordt nog steeds gebruik gemaakt van traditionele materialen als zink, lood en koper. In onze werkplaats hebben wij de machines en gereedschappen om deze materialen op een ambachtelijke wijze te bewerken. Wij kunnen deze materialen aanbrengen in zowel nieuwbouw als renovatiewerken.

Onderhoudscontracten

Met diverse opdrachtgevers hebben wij onderhoudscontracten afgesloten. Storingen worden door onze 24-uurs service zo mogelijk direct opgelost.

Top