Over ons

Organisatie

We zijn in financieel en organisatorisch opzicht een volwassen bedrijf, maar in de kern jong, ambitieus, dynamisch en onafhankelijk. We bedienen onze klanten op een eerlijke, betrokken en oplossingsgerichte manier. We doen wat we zeggen. Heldere communicatie is voor ons een belangrijke voorwaarde voor een langdurig samenwerkingsverband met elkaar en onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers

Met een enthousiast team verwezenlijken we de wensen van onze opdrachtgevers uit de zakelijke sector. Als het nodig is ook buiten kantoortijden. We bestaan voor de bouw- en aannemerij, vastgoedbeheer, zorginstellingen, scholen en VvE-diensten. Zij maken gebruik van onze diensten om het woon- en werkklimaat van hun klanten te optimaliseren. Wat wij doen heeft vaak effect op veel mensen tegelijk. We zijn ons daar terdege van bewust en minimaliseren in ons werk ieder risico. Onmisbaar daarbij is onze kennis van de normen waaraan werktuigkundige installaties moeten voldoen.

Waarden

Als team werken we aan vakmanschap, kwaliteit, professionalisering en winstgevend ondernemen. We zien daarbij om naar elkaar en onze omgeving.

  • We geloven in vakmanschap en kwaliteit. We investeren daarin door middel van opleiding en training. Bovendien is reflectie een vast onderdeel van ons handelen.
  • We geloven in professionaliteit. We werken continu aan een degelijke strategie waarin alle bedrijfsonderdelen aan bod komen. Volgens de geldende normen werken we aan ontwerp, ontwikkeling en vervaardiging van technische installaties en stellen ons frequent op de hoogte van veranderingen binnen de installatiebranche.
  • We geloven in omzien naar elkaar en onze omgeving. We geven hier uiting aan door voortdurend aandacht te hebben voor het functioneren en welzijn van onze collega’s en alle andere gesprekspartners. Tegelijkertijd is er aandacht voor de effecten van ons handelen op het milieu en de maatschappij.
  • We geloven in het maken van winst. Alleen hierdoor is het mogelijk om duurzaam invulling te geven aan onze waarden. Enthousiast en met beide benen op de grond werken we in een open en gestructureerd teamverband aan het welzijn van onze klanten en onszelf.

 

 

Top